Zapytanie ofertowe nr 1/2017

Dotyczy: Wykonanie specjalistycznych usług doradczych o charakterze prorozwojowym w celu poprawy konkurencyjności i produktywności Zamawiającego